« terug

4779 - Boekje Psalm 23 Aanbieding

Boekje Psalm 23
StatusBeschikbaar
Adviesprijs€ 1,95

Boekje

Psalm 23

De Heer is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar Zijn wil;
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.

Hij is het, die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen om de eer
Zijns naams in eeuwigheid.

Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en Uw stok
en staf vertroosten mij.

Gij zijt het, Die mijn dis bereidt
voor 't oog van wie mij krenkt;
Die zalft mijn hoofd en mij een kelk,
tot overvloeiens schenkt.

Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag
en ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

Opwekkingslied nr. 215

Formaat 70 x 70 mm=
Baaij Light Cards - Logo
Contact

Baaij Light Cards B.V.
Meer en Duin 15
2163 HA Lisse
+31 252 41 28 51
info@baaijlightcards.nl

© 2021 Baaij Light Cards. All Rights Reserved